VELKOMMEN til NFTS

AKTUELLE NYHETER

31.03.2016 Årsmøte 2016
Referatet fra Årsmøte 2016 er vedlagt
31.03.2016 NFTS Technology Seminar
Foredragene fra seminaret finnes under PUBLIKASJONER
23.11.2015 ASME Turbo Expo 2018 arrangeres i Oslo
Søknad og Oversikt over arrangementer er presentert under "Arrangementer"

VELKOMMEN til NFTS

Norsk Forening for Termiske Strømningsmaskiner (NFTS) ble stiftet 17. januar 1995.
Foreningens formål er å være et faglig og uavhengig forum som skal bidra til å øke kunnskapen om design og bruk av termiske strømningsmaskiner.  Foreningens medlemmer er industribedrifter, olje- og gasselskaper, leverandører, ingeniørbedrifter, undervisnings- og forskningsinstitusjoner samt enkeltpersoner som arbeider med damp- og gassturbiner,  turbokompressorer, turboekspandere, flerfasemaskiner og vindturbiner.

Viktige arbeidsområder for foreningen: